Alternatif Tıbbı Destekleyenler

Geçtiğimiz on yıl içinde dünyada geleneksel tıbbın kullanımına karşı bir ilgi ve merak canlandı. Çin'de geleneksel tıp, tüm sağlık hizmetlerinin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Şili'de nüfusun %71'i ve Kolombiya'da nüfusun %40'ı, benzer hekimlik yöntemlerini kullanmıştır. Hindistan'da kırsal alandaki nüfusun %65'i, temel sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak için geleneksel tıp yöntemlerini kullanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde; geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri giderek popüler olmaktadır. Örneğin bu tip tıp yöntemlerini en az bir kez kullanmış olan nüfusların yüzdeleri; Avustralya'da %48, Belçika'da %31, Kanada'da %70, Fransa'da %49 ve Amerika Birleşik Devletleri'nde %42'dir.

Alternatif tıp ve uygulamaları hem tıp içi hem tıp dışı çevrelerde yoğun tartışmalara konu olmuştur. Alternatif tıp terimi konvansiyonel, bilimsel ve kurumsal tıp dışındaki tüm uygulamaları içeren bir başlık olmakla birlikte, uygulamaların geniş çeşitliliği söz konusu uygulamaları ayrı ayrı ele alıp değerlendirmeyi, üzerinde bilimsel araştırmalar yapmayı gerektirmektedir.

Alternatif tıbbın savunucuları spesifik alternatif tedavilerin çok geniş bir alana yayılan tıbbi koşullarda tedavi edici etkilerinin olduğunu kabul etmektedirler. Bu terapilerin bazılarında plasebo etkisinin olma ihtimalini kabul etseler bile bunun terapinin geçerliliğini tümüyle yok etmediğini belirtmektedirler. Randomize kontrollü çalışmaların yalnızca akupunktur, bazı bitkisel ilaçlar ve bazı el terapileri için yeterince güçlü olduğu pek çok alternatif tedavinin güvenilirlik ve etkinliğinin bilimsel araşmalarla desteklenmediği ifade edilmektedir.

Alternatif tıp eleştirmenleri bu tip bir tedavi yöntemi seçilişinin ardında aşağıdaki ve benzeri çeşitli motiflerin olduğunu ileri sürmektedirler:

Sosyal ve kültürel nedenler

Halkın genelinde bilimsel literatürü anlama seviyesinin düşüklüğü

New Age mistisizmiyle ilişkili olarak artan bilim karşıtlığı

Sosyal huzursuzlukların artışı (komplo teorileri), bilimsel biyomedikal metodlardan hoşnutsuzluk

Psikolojik nedenler

Plasebo etkisi

İnanma isteği

Özgüveni koruma ve toplumsal uyum adına kendi kendini olumlayan önyargılar

Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri (bundan sonra "geleneksel tıp" olarak anılacaktır), sıklıkla, hastalıkları ve kronik rahatsızlıkları önlemek veya onlardan korunmak için ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılmıştır. Bazı kanıtlar, gelecek için umut vericidir. Örneğin, akupunkturun ağrıyı ve mide bulantısını geçirmekteki etkisi kesin olarak gösterilmiştir ve şu an tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün 1998'de gerçekleştirdiği ulusal uzmanlar panelinde, iğne akupunktur tedavisinin, belirli semptomlar için geleneksel tedavi yöntemlerine göre daha etkili olduğu ve daha az yan etkiye sahip olduğu açıkça kanıtlanmıştır. Almanya'da ve İngiltere'de ağrı klinikleri, sırasıyla %70 ve %90 oranında akupunkturu kullanmaktadırlar.

Alternatif Tıbba Karşı Çıkanlar

Bilimsel kanıt eksikliği, uygulayıcılarının yeterliliğine dair herhangi bir sertifikasyonun olmayışı, insanlara gereksiz ümit vererek yaygın tıp uygulamalarından uzak tuttuğu için risk ürettiğini iddia etmektedirler. Bu çevreler alternatif tıp adı altında insanların hatalı hatta tehlikeli uygulamalara maruz bırakıldıklarını, bilimsel bilgisi, tedavi uygulamakta ehliyeti olmayan bazı kişilerin hasta ve yakınlarını sömürdüklerini oysa çağdaş tıbbın iyileştirmekte başarısız olduğu rahatsızlıkların alternatif tıp adı altındaki uygulamalarla da iyileştirilemediğini ifade etmektedirler.

Bazı alternatif tıp uygulamalarının etkisiz olduğuna ilişkin kanıtlar olduğu da öne sürülmüştür. Örneğin ABD'nin Ohio devlet üniversitesinde Dr.Janice Kiecolt-Glaser ve ekibinin araştırmaları aromaterapinin etkisiz olduğunu göstermiştir.

Geleneksel tıp uzun süreden beri kullanılmasına rağmen, etkililiği ve güvenliliğine dair çok az sistemik kanıt bulunmaktadır. Geleneksel tıbbın gelişimi, kültürel ve tarihsel koşullardan etkilenmektedir. Felsefe ve kuramlar, geleneksel tıbbın kullanımının altında yatan nedenler olduğundan dikkate alınmalıdırlar.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta