Ozon Tedavisi

Ozon gazı, dolaşım bozukluklarından viral hastalıklara ve romatizmaya kadar birçok hastalıkta yardımcı tedavi olarak kullanılıyor ve başarılı sonuçlar veriyor.

Tedavi amaçlı kullanılacak ozon gazı medikal ozon jeneratörlerinde saf oksijenden üretilir. Üretilen ozon tedavide daima oksijen ile karışım halinde kullanılır.

Medikal ozon, bakteri ve mantar öldürücü, virüs çoğalmasını önleyici özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kan dolaşımını arttırma yeteneği sayesinde, dolaşımla ilgili bozuklukların tedavisinde organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasında etkilidir.

Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır, diğer bir deyişle ozon bağışıklık sistemini harekete geçirir.

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3). İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Böylece bu iki çeşit molekülün yapıları birbirinden aşağıdaki gibi farklıdır:

O3 oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazdır. (Fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilir). İsmi Yunanca "koklamak" manasına gelen "ozein"den gelir. Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein (1799–1868) tarafından 1840 yılında keşfedilmiştir.

Ozonun kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma aktivasyonu etkisi ile iş hayatındaki stres, yoğun çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon (O3) tedavisine çok iyi yanıt verir.

Ozon gazı, tıpta hastalıkların tedavisinde 150 yıldan fazla zamandır Avrupa, Latin Amerika ve Amerika'da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aktif oksijen molekülü olan ozon gazı kullanılarak yapılan iyileştirici tedavilere"ozon terapi" denilmektedir.

Seçici özellikleri sayesinde medikal ozon 4 temel alanda kullanılmaktadır :

 1. Dolaşım bozukluklarının tedavisi ve geriatride
 2. Virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde. Örneğin karaciğer hastalıklarından hepatitler, uçuklar (herpes).
 3. Zor iyileşen enfekte yaralarda ve enflamatuar hastalıklarda. Örneğin
  Bacaklardaki açık yaralar (ulcus cruris)
  Enflamatuar barsak hastalıkları (kolit, proktit)
  Yanıklar, haşlanma ve enfekte yaralar, mantar enfeksiyonları
 4. Kanser tedavisinde ilave ya da tamamlayıcı olarak ozon, bağışıklık sistemini güçlendirici olarak düşük dozlarda "majör otohemoterapi" formunda veya "minör otohemoterapi" olarak kullanılır.

Uygulama Yöntemleri

Medikal ozon, saf ozon ve saf oksijenin karışımı şeklinde kullanılır. Uygulamaya bağlı olarak ozon konsantrasyonu 1–100 µg/ml arasında değişir. Ozon tedavisi konusunda eğitimli bir doktor, hastanın durumu ve tıbbi gereklerine göre hastanın alacağı komple dozu belirler.

Ozon terapinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olmak üzere vücuda farklı yollarla verilebilmesidir.

Majör Yöntem: En yaygın kullanılan bu metotla 50-200 ml kan alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilmesidir.

Minör Yöntem: Kişiden alınan 2–5 cc kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilir.

Subkutan: Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir.

Vücut boşluklarına ozon gazı verilmesi: Rektal - Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme ile ozon verilir.

Eklem içine ozon gazı verilmesi: Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir.

Ozonlanmış ürünlerin kullanılması: Ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde uygulanır.

Kitle veya lezyon içine veya etrafına ozon uygulaması:??

Ozon sauna uygulamaları: Transdermal ve ısı artırarak, cildin nemlendirilmesi sonucunda buharlı bir ortamda tüm cilde ozon emdirilmesi yöntemidir.

Hastaların Bilmesi Gerekenler

Ozonun uygulanmasının yasak olduğu hastalıklar son derece kısıtlıdır;

 • Alyuvarlarda bir enzim eksikliği ile birlikte seyreden Favizm (GL-6-F Dehidrogenaz Enzimi Eksikliği) olarak adlandırılan hastalığa sahip olanlar
 • Aşırı alkol kullananlar
 • Hipertiroid (Tiroid bezi aşırı çalışanlarda)
 • İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili rahatsızlığı (Hemofili, kanama pıhtılaşma hastalıkları v.s.) olan hastalarda,
 • Kronik ve tekrarlayıcı Pankreas bezi iltihaplarında (pankreatitler),
 • Yeni gelişmiş kalp enfarktüsü ve kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci gibi bazı hastalarda,
 • Ozona karşı alerjisi veya intoleransı (tahammülsüzlüğü) olanlarda (çok nadir görülen bir durum olup, daha ziyade kokuya olan tahammülsüzlüklerde oluşur) uygulama yapılamaz.
 • Bu bakımdan uygulama öncesi bazı laboratuvar analizleri yapılarak durum denetlenmelidir.

Ozon tedavisinin herhangi bir şekli uygulanmadan önce ozon terapi uygulayacak doktora kullanılan ilaçlardan ve uygulanan özel diyetlerden yakın zamanda bitmişse bile bahsedilmelidir. Doktor ayrıca kalıtımsal hastalıklardan, alerjilerden ve diğer şikayetlerden ve geçmişte nasıl tedavi edildiğinden veya edilmekte olduğundan haberdar edilmelidir.

Birçok ülkede ozon terapisi, özellikle Avrupa'nın dışında, her zaman, sağlık sigorta poliçeleri veya işyerlerinin tıbbi destek programları ile karşılanmaz. Ozon terapi yapan merkezlerin nerelerde bulunduğu, uygulayanların uzmanlığı ve tedavi ücretleri de araştırılmalıdır. Birçok ozon uygulaması, 10 seans kadar uygulanır. Ama bazı durumlarda ikinci veya hatta üçüncü bir 10 seanslık tedavi zorunlu olabilir. Buna rağmen, şu anda alınacak küçük bir önlemin ilerde çok daha fazla pahalı tam ölçekli bir tedavi masrafından kurtarabildiği unutulmamalıdır.

referanslar

en.wikipedia.org/wiki/Ozone_therapy

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta