Tamamlayıcı Tıp Ne Anlama Gelir?

Amerikan Kanser Derneği, tamamlayıcı ve alternatif tıbbı, birbirinden ayrı değerlendiriyor. Tamamlayıcı tıp, standart tıbbi bakımla birlikte kullanılır. Alternatif tıp ise, standart tıp tedavisinin yerine kullanılır ve risklidir. Bazı tamamlayıcı yöntemler de zararlı olabilir; ama dikkatli uygulanırsa, yaşam kalitenizi artırabilir. ABD'de pek çok kanser merkezinde, geleneksel tedaviye (kemoterapi, radyoterapi, vs.) paralel olarak "tamamlayıcı tedavi" yöntemleri kullanılıyor. Alternatif tedavi ise hastanın geleneksel tedavi yerine tercih ettiği tedavilere deniyor. Bu yüzden, alternatif tedavi, kanserli hastalar için çok riskli olabiliyor.

Modern tıp, tedavide semptomları dikkate alıp onları gidermeye ve bölgesel iyileştirmeye yönelen bir yaklaşım sergiler. Görünüşte hastayı iyleştirir; ancak hastalıkların ortaya çıkışlarının temel nedenlerini araştırıp gidermediği için tekrarlanmamaları yönünde bir iddiası olamaz. Modern tıp hastaya bölgesel müdahale ettiği için uzmanlık alanları geliştirir. Uzmanlık, gittikçe daha az alan hakkında daha çok bilgi kazanma süreci ve modern tıbbın semptomatik iyileştirmedeki başarısıdır. Ancak bütünle olan ilişkilerin dikkate alınması alanında açık verir ve tedavi değeri olan bağlar yitirilir. Bu da bu yaklaşımın açığıdır.

İşte bu noktada modern tıp, tedaviyi tamamlamak amacıyla hastalığa ve tedaviye farklı yaklaşım sergileyen tıp alanlarından yardım alır. Ayurvedik tıp, geleneksel Çin tıbbı, homeopati gibi birçok tıp alanı tamamlayıcı tıp alanında başarıyla kullanılır. Bu alanlar görece bütüncül çalışır ve insanın enerjetik işleyişini dikkate alır. Yaşanılan ortam, çevre koşulları, insanın güncel bünyesi, günlük yaşam biçimi gibi çeşitli ölçütlerle hastalığa neden olan dengesizlikleri bulup çıkarırlar ve hastanın yaşam ağını bu dengesizliklerden kurtarırlar.

Bilimsel tıpta gerçekleşen gelişmeler sonucunda, 1900'lü yılların başlarında ortalama 48 yıl olan insan ömrü günümüzde neredeyse iki katına yaklaştı. Özellikle son yıllarda, bilimsel tıbbın dışında kalan yaklaşımların popülaritesinde de gözle görülen bir artış fark edilmektedir. "Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi" olarak adlandırılan bu yaklaşımlar çoğu kez ciddi bir kavram kargaşasına yol açmaktadır. Oysa "Tamamlayıcı Tedavi" geleneksel (bilimsel) tıbba destek amacıyla yapılan; "Alternatif Tedavi" ise, geleneksel tıp yerine yapılan kanıtlanmamış tedavilerdir.
Günümüzde, hastalara şifa verdiği iddiasındaki çok sayıda ürün değişik yöntemlerle pazarlanmaktadır. Özellikle, kanserden korunmaya yönelik özellikler taşıyan birçok bitki, "tedavi edici" nitelikler içeriyormuş gibi sunulmaktadır. Bunların yanı sıra bilimsel niteliklere sahip olmayan pek çok klinik de, "kanser tedavi merkezleri" adı altında faaliyet göstermektedir. Bu ürünlerin ve merkezlerin güvenilirlikleri bilimsel olarak sorgulanmalıdır.

Kanser hastaları, "Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp" (TAT) terapilerini çeşitli nedenlerle dikkate alabilirler. Bazıları için geleneksel kanser tedavisini tolere etmek zordur; bazıları, tedavinin yan etkilerini giderme yolları arar. Bu yöntemleri kullanma kararı, önemli bir karardır ve bu kararı vermek hastaya ait olmalıdır.

Bazı kişiler tamamlayıcı tıp için "alternatif" tabirini kullanmışlardır çünkü "alopatik" yani modern tıbba bir alternatif oluşturduğunu düşünürler. Ancak tamamlayıcı ve doğal tıp çok daha yerinde bir tanım oluşturur çünkü bu yöntemler insanın bütünsel şifasını amaçladığı için hastanın gereksinimlerini tamamlar. Dolayısıyla tamamlayıcı / doğal tıp çok daha doğru bir tanımlama olacaktır.

Tamamlayıcı tıp, batı tıbbını inkar etmeksizin, hastalığı oluşturan birçok faktörü (sosyal, çevresel, psikolojik, genetik) bütünüyle inceleyip vücudun özellikle kendi iyileştirme ve savunma mekanizmalarını harekete geçirmek suretiyle iyileşmeyi sağlar.

Bugün bütün gelişmiş ülkelerde bu kadar revaçta olmasının nedeni; modern batı tıbbının insan unsurunu bütünüyle ele almaktan çok sadece hastalığa spesifik tedavi ile ilgilenmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa ki tamamlayıcı tıpta, hastanın psikolojisinden sosyal yaşantısına ve bu unsurların vücutta oluşturduğu enerji dengesizliklerinden organ fonksiyon bozukluklarına varıncaya kadar hasta bir bütün olarak değerlendirilir ve hastalıkla birlikte buna neden olan faktörlerin de rehabilitasyonu amaçlanır.

Tamamlayıcı tıp; akupunktur, nöral terapi, homeopati, naturopati, biyorezonans tedavisi, manyetik alan tedavisi, kinezyoloji, manuel terapi, refleksoloji, aromaterapi, fitoterapi, ozon tedavisi, mezoterapi, enerji tedavisi, ses ve renk terapisi gibi yirmiyi aşkın alt başlık içermektedir.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta