DETAYLI SAĞLIK TARAMALARI

Tüm çalışanlara detaylı "Sağlık Tarama"ları yapılır. Kolesterol, şeker, karaciğer fonksiyon testleri gibi temel parametreler değerlendirilir. Bu taramalar ile çalışanların hem geçmiş hem de mevcut hastalık riskleri belirlenir. "Sağlık Anketi" ile tüm çalışanların vital bulguları (tansiyon, nabız, boy, kilo, vücut kitle endeksi vb. ), özgeçmiş ve soy geçmiş ile ilgili bilgileri, fiziksel ve ruhsal durumları ile günlük aktivite alışkanlıkları incelenir. Tüm tarama ve anket sonuçları değerlendirilerek sağlıklı ve riskli gruplar saptanır. Elde edilen veriler çerçevesinde her çalışana yönelik bireysel ve şirket geneline yönelik toplu raporlar hazırlanır. Sağlık açısından riskli gruplar, özel takip ve eğitim programlarına alınırlar.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta