İşyerinde Hamilelik

İşyerinde hamilelik hakları sıkça değişir. Bu nedenle güncel bilgi ve tavsiyeleri takip etmek gerekir.

Haklarınızı Öğrenin

Hamile olduğunuzda patronunuz kanunlardan daha esnek davranabilir. Bu yüzden haklarınızı ihtiyaçlarınıza uyarlama şansını kaçırmayın.

Bilgi alabileceğiniz kaynaklar şunlardır:

  • Patronunuz
  • İnsan kaynakları uzmanı
  • Resmi internet siteleri
  • Vergi dairesi ve Maliye Bakanlığı

Temel haklar herkes için geçerlidir, kaç yıldır aynı yerde çalıştığınızın ve çalışma saatlerinizin önemi yoktur. Tüm çalışanların doğum öncesi tedavileri için ücretli izin hakları vardır.

Hamileliğiniz nedeniyle işten atılamaz ve adil olmayan müdahalelerle karşılaşamazsınız. Eğer böyle bir şey olursa tazminat talep edebilirsiniz.

Hamilelik İzni

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 74.maddesi gereğince, kadın personele doğum öncesi sekiz ve doğum sonrası sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta ücretli izin verilir. SSK doktoru uygun gördüğü takdirde doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda doğum sonrası kullanılacak sekiz haftalık izin süresine, kullanmadığı beş hafta eklenerek onüç hafta olarak kullanılır. Doğumuna sekiz hafta kalan personel sağlık merkezlerinden alacağı sevk kâğıdı ile müdürlüğü müracaat eder. Uygun tarihli vizite kağıdı ile SSK hastanesine başvurarak geçici iş göremezlik belgesi alır. Bu belgenin aslı personel tarafından saklanır bir kopyası müdürlüğüe diğer kopyası birim yöneticisine verilir. Doğumdan sonra bebeğin doğum raporu, belge asılları ve işyerinizden alınacak vizite kağıdı ile doğum sonrasına ilişkin işlemler tamamlanarak belge asılları işyerinize bırakılır. 1 yaşından küçük bebekler için günde bir buçuk saat süt izni kullanılabilir. Doğum yapanlara istekleri halinde 12 aya kadar aylıksız izin verilir.

Kadın çalışana 16 haftalık doğum izninden sonra, çocuğunu emzirmesi için dört ay süre ile günde 3 saat, daha sonraki altı ay süre ile de günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı kadın çalışanın tercihine bırakılır .
Altı aylık aylıksız izin hakkından eşleri doğum yapan erkek çalışanlar ile evlat edinmek için geçici bakım sözleşmesi yapan çalışanlar da yararlanabilecek. Bu süre, eşlerin istemi durumunda birbirini izleyen iki dönem halinde kullanılabilecek.
Kadın çalışan veya eşinin istekleri halinde bu izin on iki aya kadar uzatılabilecek. Gebelik, doğum ya da evlat edinme geçici bakım sözleşmesi yapılması durumunda kadın
çalışanın, doğum ya da evlat edinme geçici bakım sözleşmesi nedeni ile erkek çalışanın aldığı izinlere bağlı olarak hizmet akitleri feshedilemeyecek.

Hamilelik, Hafıza ve Yoğunlaşma

Hamileliğin yoğunlaşma ve hafızayı etkileme biçimi nedeniyle hamile bayanlar işyerlerinde daha başarısızlar mı? Hayır! Araştırmalara göre hamile olan ve olmayan bayanlar arasında hiçbir fark yoktur. Aksine hamilelik beyin gücünü daha çok geliştirir.

İşyerinde Güvenlik

Hamilelik, loğusalık ve emzirme döneminde işyeriniz sizin ve çocuğunuzun sağlığını risk altında bırakmamalıdır. Patronunuz olabilecek riskleri değerlendirmeli ve eğer gerekliyse koşullarınızı ve saatlerinizi düzenlemelidir. Eğer güvenlik sağlanamıyorsa alternatif bir iş önerebilir.

İşi Ne Zaman Bırakmalı?

  • Çalışırken herhangi bir kimyasal ve toksik maddeye maruz kalıyorsanız,
  • İşiniz günde üç saatten fazla ayakta durmanızı gerektiriyorsa,
  • Çok stresli ve fiziksel olarak yıpratıcı bir işiniz varsa,
  • İşyerinde ağır şeyler taşıma ya da merdivene çıkıp bir şeyler indirip kaldırma gibi işleriniz oluyorsa
  • Çalışma saatleriniz akşam geç vakitlere kadar uzuyor ve günde sekiz saati geçiyorsa.Ya çalışma koşullarınızı değiştirmeli, değiştirme imkânınız yoksa da işe ara vermelisiniz.

www.babycenter.com

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta