Akciğer kanseri

Akciğer kanseri Avrupa da günde ortalama 92 kişinin ölümüne neden olan ölümcül bir kanserdir. Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde başlar. Akciğer kanseri bir enfeksiyon değildir ve bir insandan diğerine geçemez.

Her yıl yeni ortaya çıkan hasta sayıları tüm dünyada artmaya devam etmektedir. 2006 yılında dünyada 2 milyon yeni akciğer kanseri saptanacağı, bunların %60'ının gelişmekte olan ülkelerde olacağı hesaplanmaktadır. Artış hızı özellikle kadınlarda daha belirgindir.

Nedenleri

 • Sigara kullanımı yakkanlaşık olarak tüm akciğer kanserlerinin nedenidir.
 • Sigara kullanan insanlar kadar içmeyenlerde inhalasyon yoluyla sigaradan etkileniyorlarsa risk altındadır.
 • Asbest, uranyum, krom ve nikel gibi kimyasallara bağlı olarak da akciğer kanseri ortaya çıkabilir.
 • Geçirilmiş tüberküloz (verem) nedbe dokusu üzerinde akciğer kanserleri gelişebilir.
 • Ailede akciğer kanseri olması akciğer kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır.

Akciğer kanserinin başlıca nedeni sigaradır. Tüm akciğer kanserlerinin %80-90'ı tek başına sigaraya bağlıdır. Risk sigara içme süresi, toplam içilen sigara, başlama yaşı ve içilen sigaranın tipine göre değişir.

Sigara içen bir kadının akciğer kanserine yakalanma riski içmeyen bir kadına göre 1,5–153 kat daha fazladır. Ayrıca, aynı miktar sigaraya maruz kalan kadınların erkeklere göre 1,5–3 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riskleri olduğu hesaplanmıştır.

Aktif sigaradan sonra akciğer kanserinin en önemli ikinci risk faktörü pasif sigara maruziyeti veya diğer isimler olarak çevresel sigara maruziyeti veya dumanaltı olmaktır. Pasif sigara maruziyetinin tek başına ortalama 1.2-1.3 kat riski arttırdığı bildirilmektedir.

Ailede akciğer kanseri olması akciğer kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır. Ailede akciğer kanseri olan ve hiç sigara içmemiş bir kadının akciğer kanseri riski 2.8 kat artmış iken; ailede akciğer kanseri olmayan ve sigara içen bir kadında bu risk 11.3 kat artmıştır; ailede akciğer kanseri olan ve sigara içen bir kadında ise bu riskin 30 kat arttığı gösterilmiştir.

Ayrıca asbestos denen tozlarla uğraşan işlerde çalışan kişilerde, çeşitli kimyasal maddelerle çalışılan iş kollarında çalışanlarda, daha önce akciğerden hastalık geçiren ve akciğerde nedbe dokusu gelişen kişilerde akciğer kanseri riski artmaktadır.

Bazı beslenme özelliklerinin de akciğer kanseri riskini etkileyebileceği bilinmektedir. Ayrıca motorlu taşıtlara, fabrika bacalarına bağlı hava kirliliklerinin, evlerde uygun olmayan şekilde odun-kömür yakarak ısınmanın kanser yapıcı maddelerin oluşmasına neden olduğu gösterilmiştir. Hava kirliliğinin akciğer kanseri riskini arttırabileceği düşünülmektedir ancak riskin derecesi belirlenememiştir.

Çevresel radon maruziyetinin de akciğer kanseri gelişimi ile ilişkili olabileceği, coğrafi olarak akciğer kanseri yüksekliğine yol açabileceği bilinmektedir.

Küçük hücreli akciğer kanseri genellikle sigara içen veya içmiş olan kişilerde bulunmaktadır. Bu birliktelik bazı araştırmalarda %98'lere kadar çıkmaktadır.

Hızlandıran etken

Eğer bir insan sigarayı bırakırsa akciğer kanserine yakalanma riski de azalır bu nedenle taşıyacağı risk, yaklaşık 15 yıl içinde sigara kullanmayanlarla aynı orana ulaşır.

Belirtiler

Eğer aşağıdaki ya da benzer belirtilere sahipseniz doktorunuzla görüşün.

 • Uzun süreli ve geçmeyen öksürük
 • Kısa soluk alıp verme
 • Kanlı balgam
 • Göğüste rahatsızlık
 • İştahsızlık ve kilo kaybı
 • Öksürük, balgam, kanlı balgam, göğüs ağrısı, akciğer iltihabı, göğüs kafesi içine sıvı birikmesi, ses kısıklığı, tümörün damar basısı nedeniyle göğüs üst bölümünde boyunda ve başta ortaya çıkan ödem (şişlik)
 • Kemiğe yayılım sonrası kemik ağrıları, kanda kalsiyum artışı ve buna bağlı belirtiler
 • Karaciğere yayılım sonrası, karaciğer büyüklüğü, ağrı ve ateş,
 • Beyne yayılım sonrası, bazı nörolojik belirtiler ve nöbetler,
 • Bazı hormonların tümör tarafından anormal salgılanması nedeniyle çeşitli hormonal bozukluklar

Teşhis

Göğüs kanseri için etkili bir tarama henüz bulunmamaktadır.

Akciğer kanserini teşhis etmek için birçok test yapılır. Bunlar:

 • Göğüs röntgeni (akciğer grafisi), bilgisayarlı tomografi
 • Balgam sitolojisi (hücre incelenmesi)
 • Bronkoskopi (hava yollarına özel aletle bakılması)
 • Biopsi (incelenmek üzere parça alınması)
 • Diğer organ metastazlarına (organ yayılması) yönelik ileri tetkikler sonrası akciğer kanseri tanısı konur.

Tedavi

Tümörün büyüklüğüne, yayılımına ve patolojik tipine bağlı olarak tedavide:

 • Cerrahi
 • Kemoterapi (ilaç tedavisi)
 • Radyoterapi (ışın tedavisi) önemli yerler tutmaktadır.

Akciğerlerde başlayan kanserler 2 tipe ayrılırlar. Mikroskop altında hücrelerin görüntüsüne göre küçük olmayan hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Her tip akciğer kanseri farklı şekilde büyür, gelişir ve tedavi edilir.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta