Katılımcıların kaliteli hizmet alması için ne gibi önlemler aldınız?

Alo checkup sağlık danışmanların her birine aşağıdaki eğitimler verilmiştir. Eğitim programında;

 • Hasta memnuniyeti,
 • Hasta hakları,
 • İletişim becerileri konuları işlenmiştir.

Bekleme alanlarında iklimlendirme sağlanmıştır.

Muayene odalarında;

 • Oda girişinde hekimin adı soyadı, varsa uzmanlık alanı ve unvanı bulunur.
 • Lavabo, sıvı sabun, kâğıt havlu ve alkol bazlı el antiseptikleri bulunur.
 • Hekim ile hastanın karşılıklı oturabileceği şekilde düzenleme yapılmıştır.,
 • Muayene masa örtüsü temiz ve her hasta için değiştirilir.
 • Muayene masa örtülerinde ticari reklam bulunmaz.

Kan alma birimlerinde fiziki düzenleme yapılmıştır.

 • Kan alma koltukları pozisyon verilebilen özelliktedir.
 • Atık yönetimi çerçevesinde düzenleme yapılmıştır.
 • El hijyeni sağlamaya yönelik el antiseptiği bulunmaktadır.
 • Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmadadır.

Hasta sonuç raporlarında;

 • Örneğin alındığı,
 • Örneğin laboratuvara kabul edildiği,
 • Sonucun onaylandığı tarih ve saat yer almaktadır.

Görüntüleme hizmetlerinin sunulduğu alanlarda radyasyon uyarı levhaları bulunmaktadır.

Hasta mahremiyetine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmiştir.

 • Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmiştir.
 • Hastaya ait hangi bilgilerin bilgisayar ortamında, hangilerinin basılı kopya olarak hasta dosyasında yer alacağı belirlenmemiştir.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta