A - B

Abdomen :Karın, batın.
Abortus
: Çocuk düşürme,düşük.
Ablans :Kısa süreli şuur kaybı
Abse :Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum.
Absorbsiyon :Emilme, örn. sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur denilebilir.

Amanita mantarı

: En zehirli mantar grubu.
Aminoasit :Vücutta protein yapımı için gereklik olan azotlu bileşik. Vücudumuz birçok amino asit üretir
Amnezi :Bellek kaybı
Amnion sıvısı :Rahimde cenini çevreleyen koruyucu sıvı.
Afaki : Gözde, lensin olmaması.
Afazi :Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı.
Afrodizyak : Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim.
Afoni : Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebepleri, genellikle konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı veya zedelenmesi, boğaz, gırtlak hastalıkları veya nörozdur. Histerik afoninin nedeni, şuuraltı, hiç konuşamamak veya özel bir durumda konuşmamak arzusudur.
Aglütinasyon :Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır.
Agorafobi :Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur.
Ajitasyon :Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum.
Ajite :Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.
Akne :Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır. En çok 14-20 yaşlar arasında görülür ve bu hastalığın tipik belirtileri olan siyah noktalar, sivilceler, gençlerin bu en hassas devirlerinde genellikle psikolojik rahatsızlıklara yol açar. Yağ bezlerinin kanalında bir tıkaç oluşur ve bu tıkacın başı sertleşip siyahlaşır. Bazen, kanal tıkalı olduğu halde, bez yağ salgılamaya devam eder ve böylece içi yağ dolu bir kist oluşur. Siyah noktalara tıpta komedon adı verilir.
Akondroplazi :Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklüte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyüktür.
Akkomodasyon :Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlanması.
Akromegali : Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin uzaması sona ermeden erken çağlarda baş gösterirse jigantism adı verilen dev görünüm oluşur. Bozukluk büyüme çağının bitiminden sonra baş gösterirse, el ve ayakların genişlemesi, çene ve burnun büyümesi ve sesin kalınlaştığı görülür.
Akustik Sinir :İşitme siniri.
Ambliyopi :Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği.
Analjezik :Ağrı kesici.
Anemi :Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.
Anemik :Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi.
Anerji :Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması.
Anestezi :Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddelere de anestezik denir.
Anksiete :İç sıkıntısı, iç daralması.
Anosmi :Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir.
Anoreksi :Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar.
Ansefalit :Beyin iltihabı.
Antienflamatuar :İltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç...
Antiseptik :Mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canlıları yok etmek sağlıklı yaşamın temel koşullarından biridir. Antiseptik, antibiyotik ve dezenfektan gibi değişik adlarla anılan birçok madde bu amaçla geliştirilmiştir. Ama genel olarak mikrop"" öldürücüler denen bütün bu maddelerin bazı özellikleri ve kullanımları farklıdır."
Antiseptiklerin Tarihi :İnsanlar, mikrop kuramının"" bulunmasından yüzyıllarca önce neden ve nasıl etki yaptığını bilmeksizin antiseptikleri kullanıyorlardı. Örneğin çiğ etin bol tuz ve baharatla yoğrularak sucuk biçiminde saklanması, sebzelerin yoğun bir tuz ve limon ya da sirke çözeltisi içinde bekletilerek turşu yapılması, bakterileri büyük ölçüde yok ederek bu besinlerin bozulmasını önlüyordu. Bugünkü antiseptikler ise Louis Pasteur'ün değerli çalışmalarının ürünüdür."
Antispazmodik :Spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim.
Antistatik :Statik elektrik birikimini önleyen madde.
Antitoksik :Toksin giderici.
Antitüssif :Öksürük giderici.
Antiviral :Virüslara etkili, virusların zararlı etkilerini önleyen.
Anüler :Halka şeklinde.
Anüri :İdrar çıkaramama.
Anüs :Makat, sindirim kanalının bitiş kısmı.
Aorta :Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi içerisinde seyreden kısmına torasik aorta ve karın içersinde seyreden bölümüne de abdominal aorta denir.
Aortik Anevrizma :Aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme.
Apandisit :Kör barsak (apendiks) iltihabı.
Apati :Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.
Apeks :Uç, tepe, zirve.
Apirojen :Ateş yükselmesine neden olan herhangi bir madde taşımayan.
Apne :Solunumun geçici bir zaman içinde durması.
Apopleksi :Felç, inme.
Araknoit :Beynin üzerinin örten ince zar.
Asetabulum :Uyluk kemiğinin başının, kalça kemiği ile eklem yaptığı çukurluk
Asetilsalisilik Asit :Yaygın olarak kullanılan ve bilinen aspirinin kimyasal adı.
Asidoz :Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu.
Aso :Antistreptolizin O"" için kullanılan kısaltma. Streptolizin, ""Hemolitik Streptokok"" adı verilen bakterilerin salgıladığı toksinin adıdır. Bu toksinin varlığını tespit için yapılan tetkike de kısaca ASO adı verilir. ASO, romatizma gibi bazı Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında yükselir bu açıdan teşhis te ASO değerleri önem taşır."
Asthma :Astım
Aşil Tendonu :Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş).
Atropin :Belladonna (Güzel Avrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır.
Bağışıklık :Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.
Bakteri :Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar çubuksu, vibrio'lar virgül şeklinde, spirillum'lar dalgalıdır.
Bakteriemi :Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.
Ballismus :Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, hemiballismus"" adını alır."
Bandaj :Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır.
Barbitüratlar :Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.
Basil :Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz'un etkeni Koch adı verilen basildir.
Bazal Metabolizma :Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.
Batın :Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafragma ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.
Bell Paralizi :Yüz siniri felcidir.
Bence-Jones Proteini :Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.Multipl miyelomlu hastaların idrarında bulunan, immünglobülin molekülünün hafif zincir parçası.
Beriberi :B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit.
Bikonkav :Her iki yüzeyide konkav, iç bükey veya oyuk olan.
Bifid :İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.
Bifurkasyon :İki dala ayrılma yeri.
Bilateral :Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.
Bilüribin :Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.
Bilüribinebi :Kanda bilüribinin artması.
Biopsi :Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.
Biseksüel :İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.
Bilefarit :Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı.
Bone :Kemik.
Botulismus :Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.
Brakiyalji :Kol ağrısı.
Bradikardi :Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması.
Bronchiolitis :Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiollerin iltihabına denir.
Bül :Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar. Çapları 0.5 cm'den büyüktür. Küçük olanlarına vezikül denir.
Büllöz :Büllerden oluşan lezyon.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta