H-İ-J

Habitüel : İtiyadi, alışkanlığa bağlı.
Hallusinasyon :Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.
Halluks :Ayak başparmağı.
Halotan :Anestezik bir madde.
Hamartom :Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.
Hemartroz :Eklem boşluğuna kan dolması.
Haşiş :Esrar, haşhaş.
Hematom :Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.
Hemoraji :Kanama.
Hemaglütinasyon :Kan yuvarlarının aglütinasyonu.
Hemanjiektazi :Kan damarlarının genişlemesi.
Hemanjiom :Kan damarlarından dogan urlar.
Hematemez :Kan kusma.
Hematosel :Testis torbalarında kan birikmesi.
Hematolog :Kan hastalıkları uzmanı.
Hematomiyeli :Omurilikte kanama.
Herpes :Uçuk, içi sıvı dolu vezikül.
Herpes Simpleks :Aynı adı taşıyan virüsün sebep olduğu çeşitli deri ve mukoza bölgelerinde yaygın, küçük, içi sıvı dolu oluşumlar ile belirgin virütik enfeksiyon.
Hiler :Hilus'a ait. Örneğin, Hiler Lenf Adenopati denildiği zaman Hilus'a komşu lenf bezlerinde büyüme anlaşılır.
Hilus :Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.
Hiperkromazi :Pigment fazlalığı gösteren.
Hipofiz :Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.
Hipospadias :Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra'nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.
İhtiyozis :Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık.
İdiopatik :Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen.
İkter :Sarılık
İktus :İnme. darbe.
İleitis :İnce barsak iltihabı.
İleum :İnce barsağın son bölümü.
İleus :Barsak tıkanması.
İlluzyon :Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.
İmitasyon :Taklit.
İmmatür :Tam gelişmemiş.
İmminent :Tehdit eden.
İmminent Abortus :Düşük tehdidi altındaki gebelik.
İmmobil :Hareketsiz.
İmmün :Bağışık,bulaşıcı hastalıktan muaf.
İmmünite :Bağışıklık,muafiyet.
İmmünize :Bağışık kılmak.
İmmünoloji :Bağışıklığı inceleyen bilim.
İmmünolog :Bağışıklık uzmanı.
İnflamasyon :Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon.
İntermedier :Arada oluşan, meydana gelen.
Jargon :Kelimeleri yerinde kullanamama ile karekterize anlamsız ve anlaşılmaz konuşma.
Jejunum :Oniki parmak barsağından sonra gelen ince barsak bölümü.
Jejunit :Jejunum iltihabı.
Jigantizm :Ergenlik çağından önce oluşan hipofiz bezi tümörlerinde büyüme olayının kontrolden çıkması sonucu oluşan dev görünüm.
Jinokoloji :Kadın hastalıkları ile ilgili tıp dalı.
Jinekomasti :Erkeklerde memenin anormal ölçüde büyümesi.
Jinjivit :Dişetleri iltihabı.
Joint :Eklem.
Juvenil :Gençliğe ait.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta