K-L-M-N

Kakozmi : Pis koku.
Kalyum :Potasyum.
Kardiak :Kalbe ait.
Karina :Trakeanın (nefes borusu), sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı kısıma verilen ad.
Kaşeksi :Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali.
Katabolizma :Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.
Keloid :Eski bir kesi veya ameliyat yerinde aşırı nedbe dokusu oluşmasıdır.
Keratin :Tırnak ve boynuzun ana maddesi.
Keratinizasyon :Boynuzlaşma.
Keratit :Kornea iltihabı.
Keratoma :Nasır.
Keratometre :Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet.
Keratoplasti :Matlaşmış korneanın yerine başkasından alınan korneanın konulması ameliyatı.
Kerotoskop :Korneayı muayene aleti.
Kernikterus :Yeni doğanın şiddetli ikterinde beynin bazı çekirdeklerinin bilüribinin etkisiyle toksik degenerasyonudur.Çocukta zeka geriliği ve spastisite görülebilir.
Ketonemi :Kanda keton cisimciklerinin bulunması.
Ketonüri :Idrarla keton çıkarılması.
Kızamık :Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.
Kifoz :Omurganın açıklığı öne bakan kanburluğuna verilen ad.
Kist :Etrafı membranla (zar) çevrili içi sıvı dolu oluşumlar. Büyüklükleri muhtelif olup vücüdun her tarafında oluşabilir.
Kist Hidatik :Bazı organlarda (daha çok karaciger, akciğer , beyin) ekinokok adı verilen parazitlerin neden olduğu içi berrak su görünümünde kistler.
Kist Sebase :Yağ bezlerinin büyümesi sonucu deri altında oluşan kistler.
Klostrofobi :Kapalı yerlerden sebebsiz yere korkma reaksiyonudur.
Kelptomani :İhtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır.
Koch Basili :Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad.
Kolesterol :Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazanda safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.
Korpus :Gövde.
Kürtaj :Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı da yapılabilir. Yani rahim iç duvarından kazınarak örnek alınıp incelenmeside kürtaj olarak adlandırılır.
Labil :Kararsız, çabuk değişen.
Laktasyon :Annenin süt verme devresi.
Lakrima :Göz yaşı.
Lakün :Küçük boşluk, delik.
Lagoftalmi :Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.
Lap :Lenfadenopati'nin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir.
Laparatomi :Teşhis amaçlı veya ameliyat için karın boşluğunun açılması.
Laparoskopi :Ucunda kamera olan, laparoskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.
Larva :Tırtıl, kurtçuk.
Larenks :Gırtlak.
Larenjit :Larenks iltihabı.
Larengoskop :Bogazın muayenesine yarayan aynalı ışıklı alet.
Larengoskopi :Gırtlağın içinin larengoskop ile muayenesi.
Lenfoma :Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.
Lezyon :Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.
Ligament :Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.
Makro :Büyük.
Makrosefali :Başın (beynin) normalden büyük olması.
Magnet :Mıknatıs.
Malabsorbsiyon :Emilimin bozuk oluşu.
Maladi :Hastalık.
Malasi :Keyifsizlik, kırıklık.
Malarya :Sıtma.
Male :Erkek.
Malformasyon :Kusurlu oluş, sakatlık.
Malfonksiyon :Her hangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması.
Malin :Habis, kötü huylu.
Malleol :Ayak ekleminin her iki tarafındaki kemik çıkıntılarına verilen isim.
Malleus :Orta kulaktaki çekiç kemik.
Malnutrisyon :Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıkları tanımlayan bir terimdir.
Malpraktis :Tıpta yanlış, özensiz tedavi.
Mastektomi :Ameliyatla memenin alınması.
Mamilla :Meme başı.
Mamografi :Meme filmi.
Mandibula :Alt çene kemiği.
Mani :Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.
Manifest :Aşikar, gizli olmayan.
Marfan Sendromu :Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.
Marihuana :Esrar.
Mastitis :Memenin iltihabıdır, emziren annelerde sütün birikmesi nedeniyle veya meme başındaki çatlak nedeniyle sık rastlanan bir durumdur.
Mastoidektomi :Mastoid hücrelerin iltihaplanması nedeniyle mastoid kemiğin çıkartılması ameliyatıdır.
Mastoidit :Kulak arkasında bulunan mastoid kemikteki,mastoid hücrelerinin iltihabıdır. Genellikle orta kulak iltihaplarını takip eder.
Mazohist :İşkenceden zevk alan, işkence tarzı hareketlerden cinsel haz duyan.
Menenjit :Beyin zarlarının (Meninkslerin) iltihabıdır.
Menopoz :Adetten kesilme.
Menstrual :Menstruasyonla ile ilgili, adet görme ile ilgili.
Menstrual Siklus :Adet görme dönemleri, iki adet arası.
Menstruasyon :Adet görme, ay başı. (bayanlarda periodik kanama)
Mental Retardation :Zeka gelişiminde gerilik.
Metastatik :Metastaz yapmış lezyona verilen isim. (Başka bir organdan atlamış tümöral oluşum)
Metastaz :Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atlamasıdır.
Mitoz :Hücre bölünmesi.
Miyom :Uterus adalesinin iyi huylu tümörüdür.
Mukolitik :Mukus'u eriten anlamındadır. Yani, akciğerlerde oluşan ve katılığı nedeniyle çıkarılmakta güçlükle karşılaşılan mukus'un (balgam) kıvamını azaltarak, atılmasını sağlayan ilaçlar.
Mukoza :Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.
Narkoanaliz :Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.
Narkolepsi :Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.
Narkoz :Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.
Narkotik :Uyutucu, uyuşturucu.
Narsizm :Kendi kendini sevmek anlamına gelir.Aslında gelişimin normal bir safhasını teşkil eder,ancak hayatın ileri devrelerinde varlığı anormal sayılır.
Natal :Doğuşa ait.
Nazal Kemik :Burun kemiği.
Nazofarinks :Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.
Natrium :Sodyum.
Naturel :Normal, tabii.
Nausea :Mide bulantısı.
Nebulizer :Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.
Neonatal :Yeni doğana ait.
Neoplazi :Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.
Nöroloji :Asabiye, sinir hastalıkları.
Nöroşirürji :Beyin cerrahisi.
Nodül :Yuvarlak, çapı 1 cm'den küçük patolojik yapı

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta