O-Ö

Obez : Şişman.
Obezite :Şişmanlık.
Obje :Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey.
Objektif :Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.
Obliterasyon :Vücuttaki boşlukların tıkanması.
Observasyon :Müşahade.
Obsesyon :Daimi endişe,fikri sabit, nöroz.
Obstrüksiyon :Tıkanma, engel.
Obstetri :Doğum bilgisi.
Odiogram :Kulağın işitme gücünün kaydıdır, odiometri cihazı ile ölçülür.
Oedipus Kompleksi :Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz yakınlık nedeniyle babasını kıskanması ve bununla ilgili ruhsal bozukluklar kompleksine verilen isimdir.
Odontoid :Diş şeklinde.
Oftalmik :Göze ait.
Oftalmopleji :Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün hareket edememesi ile birlikte oluşan tablo.
Oftalmoloji :Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.
Oftalmoskop :Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.
Oftalmoskopi :Oftalmoskop ile gözün içinin muayene edilmesi.
Oftalmolojist :Göz hastalıkları uzmanı, göz mütehassısı.
Oftalmotonometri :Göz içi basıncın ölçülmesi.
Okkult :Gizli, kapalı.
Oklude :Kapalı, tıkalı.
Oksiput :Başın arka kısmı.
Okulomotoryus :Gözü hareket ettiren sinirlerden birisidir.(3.kafa çifti Nervus Oculomotorius)
Okulomotor :Gözü hareket ettiren sinirlerden birisidir.(3.kafa çifti Nervus Oculomotorius)
Oküler :Göze ait.
Olekranon :Dirsekteki çıkıntı.
Olfaktor :Koku siniri.(Nervus Olfactorius)
Oligüri :İdrarın normalden az çıkartılması
Oligo :Geri,küçük.
Oligodendroglioma :Sinir sistemi destek dokusuna ait, özellikle beyincikte görülen kötü huylu tümör.
Oligospermi :Menide spermatozoidlerin normalden az oluşu.
Omentum :Karın içerisinde, barsakları örten oluşum.
Onanizm :Genital organlar ile oynayarak kendi kendine tatmin.
Onkoloji :Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.
Opak :Donuk, şeffaf olmayan.
Operabl :Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. ( aksi; inoperabl )
Operasyon :Cerrahi müdahale, ameliyat.
Opiat :Afyonlu ilaç, uyuşturucu.
Opistotonus :Bazı hastalıklarda vücudun ekstansör (gerici ) kaslarının gerilmesi sonucu gövdenin yay biçimi alarak kasılmış hali. ( Örn. Tetanozda )
Osteogenesis :Kemik oluşumu, kemiklerin gelişimi.
Osteogenesis İmperfekta :Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karekterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.
Osteojenik :Kemik yapıcı.
Osteoid :Kemik gibi, kemiğimsi.
Osteoliz :Kemiğin çürümesi, nekrozu, erimesi.
Osteomalasi :Kemiklerin yumuşaması ile karekterize bir hastalık.
Osteomiyelit :Kemik iltihabı.
Osteofit :Kemiklerde patalojik olarak oluşan çıkıntı şeklindeki oluşumlar.
Osteoplasti :Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı.
Ovoblast :Yumurtanın geliştiği hücre, yumurta hücresi.
Ovosit :Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hücresi.
Ovülasyon :Kadınlarda yumurtalıklarda ovüm'ün (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.
Ödem :Vücutta anormal miktarda su toplanmasıdır.Kalp, damar ve böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalarında ciddi sonuçlar doğurabilir.
Östaki Borusu :Orta kulakla nazofarenksi birleştiren, atmosfer basıncı ile orta kulak içi basıncı dengeliyen yola verilen isimdir.
Östrojen :Yumurtalıklardan salgılanan ve insanlarda sekonder cinsel karakterlerin gelişmesini sağlıyan hormondur.
Ötenazi :Kısaca ölüm hakkı da denilebilir.Tedavisi mümkün olmayan kronik hastalıklarda, hayattan umudunu kesmiş hastanın ağrısız bir metotla ölümüne izin verilmesidir.Yasal değildir.
Özefagus :Yemek borusuna verilen isimdir, yutak ile mideyi birleştirir.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta