S-T-U-Ü

Safra : Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür.
Safra Kesesi :Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dır.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak barsağına safra salgılamaktır.
Sak :Kese, torba.
Sakküler :Keseye benzer, torba gibi.
Sakrum :Kuyruk sokumu.
Sakralizasyon :Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olmasına verilen isim.Yapısal bir farklılıktır.
Sakroiliak Eklem : Sakrumla kalça kemiğinin, sağda ve solda yapmış olduğu eklem.
Sadizm :Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma.
Sadist :Başkasına işkence etmekten zevk alan kişi.
Sagittal :Vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem.
Salisilik Asit :Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde.
Salmonella :Bir bakteri türü
Salpinks :Tuba uterina, rahimle yumurtalıklar arasındaki geçişi sağlayan, sağlı sollu iki tarafta bulunan tüpler.Tüplerin tıkalı olması kısırlığa neden olur.
Salpenjit :Tuba uterinaların iltihabı.
Sedasyon :Hastanın sakinleştirilmesi.
Simpleks :Tek maddeden oluşmuş, basit, sade.
Sinüzit :Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir.
Siroz :Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.
Sitoloji :Hücre bilimi.
Skolyoz (Skoliosis) :Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile karakterize şekil bozukluğu.
Sternum :İman kemiği.
Subkarinal :Karinanın altında. (Karina: Trakea'nın ikiye ayrıldığı yere verilen isim)
Subplevral :Akciğer zarının altında.
Süt Bezesi :Meme dokusu içerisindeki süt üreten bezler.
Tabes Dorsalis :Sfilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.
Talamus :Orta beyindeki bir cekirdek grubuna verilen addır.
Talasemi :Kalıtsal bir kan hastalığıdır.akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.
Takipne :Çok hızlı solunum.
Tartar :Diş taşı.
Telenjektazi :Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.
Telekardiofon :Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.
Telepati :Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.
Temporal Bölge :Şakak bölgesi.
Tendinit :Tendon iltihabı.
Tendon :Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.
Tenesmus :Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.
Tenya :Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.
Testosteron :Erkek seks hormonuna verilen addır.
Tremor :İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.
Tromboz :Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.
Ulna :Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında)bulunanıdır.
Ultrasound :İnsan kulağının duyamıyacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları.Ultra-ses.
:Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler.Bir çok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir.Şua söz konusu değildir.
Ultraviole :Dalga boyu 2000-4000 arası olan mor ötesi ışınlar.
Uterus :Rahim, döl yatağı.
Uterus Bicornis :Uterusun iki boynuzlu olması anlamında bir terimdir.Uterusun üst kısmının çökük olması nedeniyle her iki uç kısımlarının beligin hal alması sonucu ortaya çıkan görünümdür.
Uvala :Küçük dil.
Ülser :Geniş anlamıyla deri ya da mukoza altı dokuları meydanda bırakan kronik yaralardır.
Ülseratif Kolit :Kalın barsakla rektumun, kronik iltihabı ve ülserasyonudur.
Üremi :Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması halidir.
Üreter :Böbreklerle idrar torbasını birleştiren, idrarın torbaya ulaşımını sağlayan tüptür.Her iki tarafta birbirinden bağlantısız olarak bulunur.
Üretra :İdrarın dışarıya atılmasını sağlayan ve ıdrar torbasından sonraki idrar yoluna verilen isim.
Üretrit :Üretranın iltihabıdır.
Üroloji :Kadın ve erkeklerdeki idrar yolları ve üreme sistemleri ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır.Bevliye.
Ürtiker :Hassasiyet sonucu ortaya çıkan deri döküntüleri ve kaşıntı ile belirgin bir durumdur.
Ürin : İdrar.
Ürogenital :Genital ve idrar yolları sistemi ile ilgili.
Ürografi :Damardan kontrast madde verilerek böbrekler,idrar torbası ve idrar yollarının belirli zaman aralıkları ile filmlerinin çekilmesidir.Üriner sistem hakkında teşhis amaçlı yapılan işlemdir.

alo check up- uyarı

alo checkup anadolusigortaalo checkup allianzalo checkup gunesalo checkup groupamaalo checkup ergo logo-banneralo checkup axaalo checkup acibademalo checkup mapfregenelalo checkup aksigorta